Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΚ 2 (ερωτήσεις 3ου κεφαλαίου)


Κεφάλαιο 3ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

1.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού καυσίμου έναντι των συμβατικών συστημάτων τροφοδοσίας;
2.Σε ποια είδη διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους;
3.Ποια είναι η ταξινόμηση των συστημάτων ψεκασμού ανάλογα με τα σημεία ψεκασμού;
4.Τι είναι συνεχής και τι διακοπτόμενος ψεκασμός;
5.Ποιο είναι το βοηθητικό μπέκ και για ποιο λόγο τοποθετείται (μπέκ ψυχρής εκκίνησης);
6.Τι είναι ο άμεσος και τι ο έμμεσος ψεκασμός; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του άμεσου ψεκασμού και για ποιους λόγους υπάρχει ιδιαίτερη διαμόρφωση των εμβόλων;
7.Ποια είναι η πορεία του καυσίμου από το ρεζερβουάρ ως τα μπέκ;
8.Για ποιους λόγους τοποθετούνται βαλβίδες ασφαλείας στο ρεζερβουάρ;
9.Ποια είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας βενζίνης; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
10.Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αντλίες ανάλογα με την εσωτερική τους δομή;
11.Σε τι χρησιμεύει ο ρυθμιστής πίεσης καυσίμου και σε ποια σημεία συνδέεται;
12.Ποια είναι η αρχή λειτουργίας των μπέκ; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή επιλογή των μπέκ;
13.Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα μπέκ από πλευράς κατασκευής;
14.Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα του αέρα εισαγωγής και ποιος ο ρόλος του αισθητήρα ψυκτικού υγρού του κινητήρα;
15.Περιγράψτε με λίγα λόγια τα κυριότερα μέρη και τη λειτουργία ενός συστήματος μονού ψεκασμού;
16.Ποιοι είναι οι βασικότεροι τύποι μετρητών αέρα;
17.Που τοποθετείται και ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα θέσης της πεταλούδας γκαζιού; Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι αισθητήρων θέσης πεταλούδας; Περιγράψτε με λίγα λόγια  τη λειτουργία του καθενός.
18.Που τοποθετείται και ποιος είναι ο ρόλος του μετρητή μάζας αέρα;
19.Στον αισθητήρα MAF θερμού σύρματος τι ακριβώς μετράμε;
20.Που συνδέεται ο μετρητής απόλυτης πίεσης; Ποιος ο τρόπος λειτουργίας του και τι μετράει;
21.Από τι αποτελείται το σώμα πεταλούδας και πως λειτουργεί το σύστημα γρήγορου ρελαντί;
22.Ποιες λειτουργίες εκτελεί ο μηχανισμός της πεταλούδας;
23.Για ποιον λόγο τοποθετείται βαλβίδα βοηθητικού αέρα (AAV) και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι βαλβίδων βοηθητικού αέρα;
24.Τι είναι το βηματικό μοτέρ και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται; Δουλεύει με συνεχές ή με εναλλασσόμενο ρεύμα;
25.Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος KJetronic
26.Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος KEJetronic
27.Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος LJetronic
28.Σε ποια υποσυστήματα διαιρείται το KJetronic και σε ποια το KEJetronic
29.Ποιες παραμέτρους χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος στο LJetronic για τη λειτουργία του συστήματος;
30.Από τι αποτελείται το σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα στο LJetronic;
31.Από τι υπολογίζεται η βασική διάρκεια ψεκασμού στο LΗ – Jetronic;
32.Περιγράψτε τη λειτουργία του συστήματος ψεκασμού κεντρικού σημείου MonoJetronic.
33.Από τι αποτελείται το σύστημα ανάφλεξης και ποια είναι τα δύο βασικά κυκλώματά του;
34.Ποιος είναι ο ρόλος του διανομέα και της παλμογεννήτριας σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής ανάφλεξης με διανομέα και παλμογεννήτρια; 
35.Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι παλμογεννητριών; Περιγράψτε με λίγα λόγια τη λειτουργία καθεμιάς.
36.Τι γνωρίζετε για την ανάφλεξη υψηλής ενέργειας και τι για τη χωρητική ηλεκτρονική ανάφλεξη;
37.Τι είναι η ηλεκτρονική ανάφλεξη και πως ρυθμίζεται η γωνία ανάφλεξης ηλεκτρονικά;
38.Τι είναι η χαρτογράφηση; Σε τι χρειάζονται οι χάρτες αβάνς, dwell και διόρθωσης του μείγματος;
39.Ποια πλεονεκτήματα έχει η ανάφλεξη με τρανζίστορ;
40.Ποιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και τη ρύθμιση της ανάφλεξης στα ηλεκτρονικά συστήματα;
41.Πως λειτουργεί ο αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου;
42.Πως λειτουργεί ο αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου;
43.Γιατί η πλάκα περιστροφής στον αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου έχει 360 σχισμές στην εξωτερική διάμετρο ενώ στην εσωτερική έχει ισάριθμες με τον αριθμό των κυλίνδρων;
44.Σε τι χρησιμεύει ο αισθητήρας κρουστικής καύσης;
45.Τι μετράει ο αισθητήρας ταχύτητας αυτοκινήτου (VSS) και που χρησιμοποιείται;
46.Σε ποια δύο συστήματα ταξινομούνται τα πλήρως ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης και πως πραγματοποιείται η ανάφλεξη σε καθένα από αυτά;
47.Ποιους ελέγχους πραγματοποιεί το σύστημα ελέγχου ανάφλεξης;
48.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών αναφλέξεων έναντι της συμβατικής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου