Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΚ 2 (ερωτήσεις 2ου κεφαλαίου)

Ερωτήσεις στις ΜΕΚ 2

Κεφάλαιο 2ο


1.Τι είναι ο μεταβλητός χρονισμός των βαλβίδων και σε τι αποσκοπεί; Σε ποιες στροφές του κινητήρα θέλουμε μικρή επικάλυψη και σε ποιες μεγάλη και γιατί;
2.Αναφέρετε μερικές κατασκευαστικές λύσεις μεταβλητού χρονισμού. Περιγράψτε με λίγα λόγια τα συστήματα μεταβλητού χρονισμού Vario cam, Vanos, VTEC  της Honda.
3.Πως λειτουργεί ένας στροβιλοσυμπιεστής;
4.Ποια είναι η ταξινόμηση των συμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο κίνησης τους;
5.Ποιοι μηχανικοί υπερσυμπιεστές χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των μηχανικών υπερσυμπιεστών;
6.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των στροβιλοσυμπιεστών;
7.Για ποιο λόγω τοποθετούνται intercooler στους αεροσυμπιεστές;
8.Με ποιες μεθόδους επιτυγχάνεται η ρύθμιση της παρεχόμενης πίεσης στους στροβιλοσυμπιεστές; Τι είναι η στιγμιαία υπερπλήρωση (Overboost); Ποια τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ρύθμισης;
9.Πως λειτουργεί ένας στροβιλοσυμπιεστής με ρυθμιζόμενα  πτερύγια;
10.Ποιος ο ρόλος της βαλβίδας ανακύκλωσης (Σκάστρα);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου