Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΚ 2 (ερωτήσεις 1ου Κεφαλαίου)


Ερωτήσεις στις ΜΕΚ 2

Κεφάλαιο 1ο

1.Τι ονομάζεται πίεση; Ποια σχέση μας δίνει την πίεση; Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της πίεσηςκαι ποια σχέση συνδέει το 1bar με το 1Pa και τη 1atm με το 1bar;
2.Δώστε του ορισμούς των παρακάτω μεγεθών;
2.1.  Μανομετρική πίεση
2.2.  Απόλυτη πίεση
2.3.  Ειδικός όγκος
2.4.  Απόλυτη θερμοκρασία
3.Ποια σχέση συνδέει την κλίμακα Κελσίου με την κλίμακα Κέλβιν;
4.Δώστε του ορισμούς των παρακάτω μεταβολών:
4.1.  Ισόθερμη μεταβολή
4.2.   Ισόχωρη μεταβολή
4.3.   Ισοβαρής μεταβολή
4.4.   Αδιαβατική μεταβολή
4.5.   Πολυτροπική μεταβολή
5.Ποιοι είναι οι νόμοι των αερίων, ποιοι τύποι τους διέπουν και ποιες είναι οι γραφικές παραστάσειςτους σε άξονες PV;
6.Ποια μεταβολή ονομάζεται κυκλική;
7.Τι ονομάζεται θερμοδυναμικός κύκλος και τι εργαζόμενη ουσία;
8.Τι απεικονίζουν τα διαγράμματα λειτουργίας ενός κινητήρα; Να κατασκευαστεί το θεωρητικό διάγραμμα και το σπειροειδές ενός 4χρονου βενζινοκινητήρα; Με βάση τα διαγράμματα να περιγράφουνε οι φάσεις λειτουργίας του κινητήρα.
9. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του πραγματικού και του θεωρητικού διαγράμματος ενός 4χρονου βενζινοκινητήρα και ενός 4χρονου πετρελαιοκινητήρα;
10.Για ποιο λόγο οι βαλβίδες  εισαγωγής και εξαγωγής παραμένουν ταυτόχρονα ανοιχτές για ένα χρονικό διάστημα; (επικάλυψη).
11.Τι είναι η προπορεία (αβάνς) και για ποιους λόγους ο σπινθήρας δίνεται πριν το έμβολο φτάσει στο ΑΝΣ.
12.Να κατασκευαστεί το θεωρητικό διάγραμμα και το σπειροειδές ενός 4χρονου πετρελαιοκινητήρα; Με βάση τα διαγράμματα να περιγράφουνε οι φάσεις λειτουργίας του κινητήρα.
13.Πως γίνεται η καύση στον πραγματικό κύκλο λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα;
14.Να κατασκευαστούν τα θεωρητικά διαγράμματα και τα κυκλικά διαγράμματα ενός 2χρονου βενζινοκινητήρα και ενός 2χρονου πετρελαιοκινητήρα. Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα να περιγραφούν οι φάσεις λειτουργίας των κινητήρων.
15.Τι είναι η θυρίδα εισαγωγής, τι η θυρίδα εξαγωγής και τι η θυρίδα σάρωσης;
16.Πως υπολογίζεται το πραγματικό ή ωφέλιμο έργο που αποδίδει ο κινητήρας σε ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας του;
17.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα ενός 4χρονου βενζινοκινητήρα σε σχέση με ένα 2χρονο βενζινοκινητήρα;
18.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα ενός 4χρονου βενζινοκινητήρα σε σχέση με ένα 4χρονο πετρελαιοκινητήρα; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου